decoratie logo office 365
Vanaf februari 2020 werk ik als Projectleider van het project
‘Implementatie O365’ voor de Faculteit Maatschappij en Recht van de
Hogeschool van Amsterdam. Deze opdracht duurt tot eind 2020. Naast de implementatie van O365 behoort ook tot het project de mailmigratie, de migratie van documenten op gemeenschappelijke schijven naar OneDrive en naar MS Teams, de implementatie van MFA en het opzetten en implementeren van een beheerorganisatie voor O365.