PORTFOLIO

2019
JANUARI - OKTOBER

SCRUMmaster van het team ResearchIT (ICT Services UvA/HvA)
In 2019 heb ik voor het team ResearchIT van ICT Services van UvA/HvA de rol SCRUMmaster op mij genomen en is het team een prachtig pad opgegaan waarbij veel geleerd is en de SCRUM-aanpak steeds meer is verfijnd en scherpgeslepen. Met mooie resultaten: een goed team op weg naar steeds meer successen.

2019
AUGUSTUS - DECEMBER

Projectleider voor de implementatie van Research Drive (ICT Service UvA/HvA)
Research Drive van SURFsara is een opslagvoorziening, speciaal voor de opslag van research data. Onderzoekers van de aangesloten instellingen bij SURF(sara) kunnen van deze opslag gebruik maken. Aspekten van deze opslagvoorziening zijn:

  • toegankelijk via SURFConext
  • makkelijk opschaalbaar en afschaalbaar
  • geschikt voor diverse soorten data
  • de data is toegankelijk voor groepen onderzoekers

De onderzoekers kunnen gezamenlijk aan dezelfde data werken onderzoekers van buiten de UvA/HvA en van buiten de instellingen, zoals onderzoekers van commerciƫle bedrijven, kunnen deel uitmaken van de gezamenlijke onder-zoeksgroep die aan de data werkt. De samenwerking staat hierin centraal.