PROJECTMANAGEMENT

Voor het uitvoeren van werk en het bereiken van resultaten zijn veel methodieken ontwikkeld. Voor projectmanagement is er de veel toegepaste methode Prince2.
De Prince2-aanpak werkt goed bij een niet al te complexe opdracht waarbij vooraf goed in te schatten is wat de werkzaamheden zijn die uitgevoerd moeten worden om de beoogde resultaten te bereiken. Prince2 kenmerkt zich door een stap-voor-stap-aanpak waarbij de verschillende fasen van het project goed bekend zijn. Na afronding van een fase, wordt de volgende fase gestart en zo verder tot de oplevering van het project. Bij de start van het project is bekend hoeveel resources beschikbaar zijn (mensen en middelen), hoelang het project duurt, aan welke kwaliteitseisen het resulaat moet voldoen, hoe de projectorganisatie is ingericht en hoe het project wordt bestuurd. Voor complexe opdrachten met een vernieuwend karakter heeft deze methode zijn beperkingen.

 

presentatie van een project