SCRUM

Een wat jongere methodiek voor het uitvoeren van werk en het bereiken van resultaten is SCRUM, waarbij de nadelen van de Prince2-aanpak minder naar voren komen. SCRUM kenmerkt zich door een agile (wendbare) aanpak met continu opleveringen van kleinere (uitbreidingen van) resultaten zodat er steeds weer in korte tijd waarde wordt toegevoegd voor de organisatie.

De SCRUMmaster faciliteert het team, werkt nauw samen met de Product Owner en probeert impediments (hobbels/belemmeringen) voor het team weg te nemen. De eerste jaren van elk team kenmerken zich door teambuilding, het inslijpen van procedures, het opbouwen van kennis, het opbouwen van contacten en een overlegstructuur met de gebruikers en het steeds beter worden in het organiseren en uitvoeren van het werk. De SCRUMmaster faciliteert deze processen, waarbij vooral de teambuiling en taakstelling voor het team een hoge prioriteit heeft.

collega's in een scrum